BCSR Advisory

Obnova a revitalizácia

Podniky, ktoré chcú v dnešnej silnej konkurenčnej dobe uspieť v konkurenčnom boji, musia urobiť pre to maximum. Jednou z možností, ako prežiť v tomto boji, je zvýšenie kvality procesov, ktoré riadi a vykonáva podnik. Zvyšujúce sa požiadavky na efektívnosť a výkonnosť organizácií zákonite vytvárajú snahu o zavedenie dokonalejších manažérskych systémov. Nie všetky podniky, spoločnosti majú zavedený systém manažérstva kvality, preto je potrebné aby mali dobre fungujúce procesy. Zlepšenie interných procesov je zamerané na ich mapovanie, výkonnosť a jej zvyšovanie, identifikáciu a analýzu procesov.

Hlavné kroky procesov:

  • cieľ procesu
  • výkonnosť procesov a jej zvyšovanie
  • potreba zlepšovania procesov
  • ukazovatele výkonnosti

Rozdelenie procesov:

  • hlavné procesy (kľúčové, realizačné) – činnosti majúce vplyv na produkt spoločnosti, podniku slúžiace k tvorbe hodnoty. Sú vnímané aj zákazníkom podniku, spoločnosti (konštrukcia, riadenie projektu, príprava výroby, výroba, montáž, predaj, atď.)
  • pomocné procesy (zabezpečovanie, podporné) – činnosti nevyhnutné na prevádzku hlavných procesov. Nevytvárajú hodnotu z pohľadu zákazníka (nákup, doprava, skladové hospodárstvo, údržba, zásobovanie energiou, atď.)
  • riadiace procesy (manažérske) – prvky podnikového vedenia a rozhodnutia podniku, ktoré riadia a koordinujú hlavné procesy (stanovenie cieľov, investície, riadenie ľudských zdrojov, školenia, interné audity, nápravné a preventívne opatrenia)