BCSR Advisory

Služby

Investície a akvizície

Nové možnosti získania strategického partnera pre pokračovanie v obchodných aktivitách sú rovnako kľúčovým predpokladom zachovania spoločnosti ako takej. Do ozdravenej spoločnosti vstupujú strategickí partneri za oveľa vhodnejších podmienok, ako by tomu bolo pri konkurznom konaní. Spoločnosť po úspešnom procese reštrukturalizácie má pre svojho vlastníka oveľa vyššiu hodnotu aj pri prípadnom predaji obchodného podielu. Rovnako spoločnosti zaujímajúce sa o kúpu spoločností preferujú, aby historické neduhy boli vyriešené pred ich vstupom do novej akvizície.