BCSR Advisory

Investície a akvizície

Projektové financovanie

Spoločnosť na svoj úspešný reštart často potrebuje aj nové zdroje financovania a reštrukturalizácia podniku býva často spätá aj s hľadaním nových možností financovania. Zrealizovaním reštrukturalizačných opatrení a odpisom časti starých dlhov sa z pohľadu finančných inštitúcií otvára nová možnosť poskytnutia úverových zdrojov na aktíva nezaťažené vecnými bremenami starých úverov. Oddlžená spoločnosť je zároveň oveľa atraktívnejšia v očiach potenciálnych nových investorov, ktorí budú mať oveľa väčší záujem o vstup do ozdravenej spoločnosti s vyššou pridanou hodnotou.