BCSR Advisory

Controlling a účtovníctvo

Online reporting

Najnovšie a najmodernejšie technológie v oblasti IT spolu so skúsenosťami v oblasti ekonomiky a manažmentu podniku dokážu v súčasnej dobe poskytovať informácie pre vedenie spoločnosti v online forme. Riadenie tak nadobúda úplne nový kvalitatívny rozmer. Podnikateľské subjekty závažné zmeny často odkladajú na neskorší čas a pripravujú sa tak o výhody v porovnaní s konkurenciou, ktorá už do inovácii investovala. Reštrukturalizácia spoločnosti tak môže byť dokonalou príležitosťou realizovať už dlhodobejšie odkladané zmeny, napr. aj v oblasti implementácie nových technológií, reportingu a riadenia ako takého.