BCSR Advisory

Investície a akvizície

Due Dilligence

Neopomenuteľnou súčasťou reštrukturalizačného procesu sú aj podnikové kombinácie. Pri týchto dochádza k vstupu nového investora do spoločnosti, čím stúpa šanca na jej úspešné fungovanie aj po ukončení formálnej reštrukturalizácie. Naše dlhoročné skúsenosti nám umožňujú ponúknuť našim klientom služby v oblasti prípravy procesu Due Dilligence tak na strane predávajúceho, ako aj na strane kupujúceho.

Due Dilligence na strane predávajúceho

Podnik, ktorý si pre svoj rozvoj hľadá nového investora, musí potenciálnemu záujemcovi umožniť získať dostatočné informácie na to, aby záujemca vedel pripraviť a formulovať ponuku na odkúpenie časti alebo celého obchodného podielu. Zároveň sa v tomto procese nesmie vystaviť úniku citlivých informácií do rúk konkurentov. Pre našich klientov zabezpečujeme komplexný manažment predajného procesu, a to od oslovenia záujemcov, prípravy podkladov pre Data Room, až po poradenstvo pri výbere víťazného záujemcu a „Signing & Closing“ danej transakcie.

Due Dilligence na strane kupujúceho

Pre záujemcov o kúpu obchodného podielu alebo o kúpu časti podniku v rámci reštrukturalizačného procesu sme pripravení poskytnúť poradenské služby pri účasti na ponukovom procese. V mene klienta preskúmame podklady, ktoré budú predložené predávajúcou stranou a napomôžeme tak pri rozhodovaní o spôsobe a forme vstupu do novej akvizície.