BCSR Advisory

Controlling a účtovníctvo

Biznis plán

Nový štart spoločnosti si často vyžaduje nový Business plán, ktorý je zároveň významnou súčasťou obhajoby pre zachovanie prevádzky podniku pred výborom veriteľov. Jedná sa o komplexný dokument, zahrňujúci všetky aspekty podnikania v reštrukturalizovanom podniku a jeho cieľom je očistiť podnikateľskú činnosť od neproduktívnych súčastí, pozdvihnúť schopnosť dosahovať tržby a zabezpečiť rozvoj spoločnosti po vyplatení veriteľov. Z ekonomického hľadiska sa jedná o kľúčovú súčasť reštrukturalizácie spoločnosti a na základe finančných výsledkov Business plánu sa ponúka miera uspokojenia pre veriteľov.