BCSR Advisory

Investície a akvizície

Proces investičného manažmentu môžme zhrnúť do nasledujúcich krokov:

  • určenie investičných cieľov (účelov)
  • určenie investičnej politiky
  • výber portfóliovej stratégie
  • výber konkrétnych aktív
  • meranie a ohodnocovanie investičnej výkonnosti