BCSR Advisory

Controlling a účtovníctvo

Dozorná správa

Aktivity podniku v reštrukuturalizácii podliehajú kontrole a súhlasu správcu, ktorého si vedenie podniku samo vybralo. Správca sa vyjadruje a schvaľuje obchodné transakcie nad rámec bežnej obchodnej činnosti. Za účelom poskytovania dostatočných a prehľadných informácií sa v reštrukturalizovanom podniku zavádza reportingový systém. Po ukončení formálnej reštrukturalizácie sa v prípade záujmu a dohody veriteľov a dlžníka môže reštrukturalizačný správca stať dozorným správcom pričom pokračuje už iba v monitorovaní obchodnej a finančnej situácie a dozerá na plnenie reštrukturalizačného plánu.