BCSR Advisory

Obnova a revitalizácia

Cost Cutting (znižovanie nákladov) pomáhame klientom indentifikovať, aké sú ich hlavné nákladové oblasti, ktoré prinášajú najväčšie hodnoty. Na základe analýzy posudzujeme, ako tieto oblasti najlepšie riešiť a vyhnúť sa zvyšovaniu nákladov. Cost Cutting sa zaoberá prínosmi a rizikami optimalizácie nákladov a hodnôt v interných procesoch a v externých vzťahoch s odberateľmi  a dodávateľmi.

Riadenie nákladov v podniku je zamerané na zdokonalenie organizačnej štruktúry a tým prináša úspory analyzovaním nákladovej činnosti pomocou externých a interných porovnaní. Vypracúva a implementuje inovácie prevádzkových činností a projektov formou využívania interných služieb, externého obstarávania a programov na vyhodnocovania efektivity THP , výrobných pracovníkov a výrobných procesov.

Hlavné kroky k znižovaniu nákladov:

  • Minimalizácia: v prvom rade treba analyzovať oblasti so zreteľnými a okamžitými možnosťami na zníženie nákladov, úspor. Tento krok predstavuje väčší priestor na koordinovanie nákladov spoločnosti, podniku.
  • Optimalizácia: následne sa treba zamerať na efektívnejšie riadenie prevádzky, spoločnosti. Zamerať sa na identifikáciu príležitostí na úsporu a navrhovať dokonalejšiu štruktúru obstarávania a kontroly.
  • Redizajnácia: je potrebné zrealizovať potrebné štrukturálne zmeny zamerané na výkonný a prevádzkový model. Tieto štruktúry prinesú výrazné znižovanie pracovných nákladov, dosahujú úspory prostredníctvom lepšieho prevádzkového modelu, procesu základnej zmeny v oblasti výrobných procesov. Inplementovať stratégie na riadenie nákladov, vypracovanie plynulého plánu realizácie výhod a analýzy obstarávania.

Zdokonalenie procesov prináša zlepšenie vo všetkých oblastiach podnikania, od obstarania až po dodanie tovarov a služieb. Včas identifikuje každú príležitosť na zlepšenie s cieľom dosiahnuť dlhodobé a udržateľné úžitky a prínosy, akými sú nižšie náklady, kratšia doba spracovania, vo výrobe menej nepodarkov a vyššia dosiahnutá kvalita čo prispeje k vyššej spokojnosti zákazníkov a vyšších tržbieb.