BCSR Advisory

Obnova a revitalizácia

Optimalizácií dodávateľov je dôležitý proces v podniku. Na voľbu dodávateľov sa využíva tzv. obstarávací marketing.

Obstarávací marketing je založený na hodnotení trhovej pozície jednotlivých dodávateľov a na posudzovaní dodacích podmienok. Hodnotenie dodávateľov sa zakladá predovšetkým na analýze obstarávacích nákladov.

Hlavné kritéria pri voľbe dodávateľa:

  • cena materiálu a cenové zvýhodnenia,
  • kvalita materiálu,
  • bonita dodávateľa (dobré meno, spoľahlivosť)
  • dodacie podmienky (termíny, spôsob prepravy, vzdialenosť dodávateľa)
  • platobné podmienky (spôsob platby možnosť úveru)

Všeobecné zásady pri voľbe dodávateľa:

  • riziko nákupu sa zmenší, ak sa materiál nakupuje od viacerých dodávateľov,
  • malé množstvá materiálu je výhodnejšie nakupovať vo veľkoobchode, väčšie priamo u výrobcu

V optimalizácií dodávateľov je dôležitá nákupná politika. Nákupná politika vychádza z odbytovej stratégie, ktorá vplýva na tvorbu výrobného programu a teda i na potrebu materiálu, poznanie podmienok výroby a dostupnosti materiálových zdrojov a z podmienok záskavania materiálu na obstarávacom trhu.

Nákupná politika sa realizuje prostredníctvom nástrojov nákupnej politiky, ktorá určuje konkrétny postup podniku pri realizácií nákupu materiálu a voľbe dodávateľov.