BCSR Advisory

Služby

Obnova a revitalizácia

Samotný biznis spoločnosti v úpadku je často v existenčnom ohrození v dôsledku krízy efektivity a zhoršenia dôvery obchodných partnerov na strane dodávateľov aj odberateľov. Napriek zložitej situácii môže spoločnosť vyťažiť aj z krízy nové konkurenčné výhody, ak efektívne využije čas, ktorý dostáva v priebehu formálnych procesov spojených s reštrukturalizáciou. V rámci ochrany pred veriteľmi môže uskutočniť kľúčové zmeny smerom dovnútra a nájsť svoju stratenú pozíciu na trhu.