BCSR Advisory

Aktuality

Informácie o realizovanom projekte v oblasti inovácie controllingu Tauris

V projekte Tauris a.s. sme v priebu rokov 2003 – 2005 realizovali projekt pod názvom “ Inovácia a dopracovanie uceleného controllingového systému“

Cieľom projektu bolo:

  • vytvorenie jednotného a previazaného controllingového systému riadenia spoločnosti 
  • zvýšenie produktivity controlingového systému

Implementácia tohto projektu priniesla spoločnosti Tauris a.s. zefektívnenie systému hodnotenia rentability produktov  zákazníkov pre podporu rozhodovania marketingového manažmentu.

Ukážka referencie na realizovaný projekt v oblasti inovácie controllingu Tauris