BCSR Advisory

Aktuality

Referencia na realizovaný projekt GEPARD

V projekte GEPARD spol. s r.o. sme v roku 2007 realizovali projekt tvorby aktívneho systému riadenia pre zlepšenie výsledkov hospodárenia.

Za prínosy projektu považujeme:

  • sprístupnenie informácií pre jednotlivých manažérov prostredníctvom štrukturovaného a prehľadného reportingu, poskytnutie informácií potrebné pre riadenie
  • zautomatizovanie controllingových algoritmov a prepočtov, zabezpečenie kontinuálneho vyhodnocovania v aktuálnom čase
  • začatie riadenia spoločnosti s využitím controllingových informácií tak, aby sa diferencovane zameriavali na riadenie tvorby a spotreby hodnoty spoločnosti
  • zhodnotenie výsledkov strategických segmentov, pružné reagovanie a vykonávanie rozhodnutia o vhodnosti realizácie konkrétnych zákaziek
  • vzrástol aktívny prístup jednotlivých pracovníkov, previazanie controllingu s motivačným systémom a tak súbežne podporili systém noriem ISO

Vďaka spolupráci zo spoločnosťou BCSR, s.r.o. sme odhalili mnohé úskalia a naštartovali pozitívne zmeny v riadení.

Ukážka referencie na realizovaný projekt GEPARD