BCSR Advisory

Aktuality

Realizácia projektu SHP – dátové a integračné činnosti

V projekte SHP Group v rámci udržania konkurencieschopnosti potrebovala spoločnosť zlepšiť svoje interné procesy a hľadať rezervy vo svojej výkonnosti a nákladoch.

Na základe zadania spoločnosti sme v rokoch 2002-2010 realizovali nasledovné projekty zamerané na controllingové a dátovo integračné činnosti:

  • Zavedenie holdingovej metodik GM, Inovácia kalkulačného systému
  • Zavedenie koncepcie jednotného princípu zliav a ceny a množstevných bonusov
  • Zefektívnenie ocenenia, plánovania a vyhodnocovania dopravy
  • Inovácia vyhodnocovania spotreby variabilných nákladov
  • Zavedenie viacstupňových kontrol integrity dát v systéme
  • Automatizácia procesu tvorby plánu
  • Integrácia rôznorodých dát z podriadených spoločností
  • Vybudovanie jednotného Holdingového reportingu, holdingového BI nástroja
  • Asistencia pri Controllingovej uzávierke

Realizácia všetkých vyššie uvedených činností prebiehala zo strany BCSR, s.r.o. vždy na vysokokvalitnej úrovni, s profesionálnym prístupom a vyššie uvedené aktivity dosahovali ekonomické prínosy v zmysle očakávania.

Ukážka referencie na realizovaný projekt SHP – dátové a integračné činnosti