BCSR Advisory

Aktuality

Referencia na realizovaný projekt SEPS

V projekte Slovenskej elektrizačnej prenosnej sústavy, a.s. bola v roku 2010 spoločnosť BCSR, s.r.o. vybratá za konzultanta pri príprave a spracovaní podnikovej stratégie, ktorá pôsobí  v národnohospodársky dôležitej oblasti elektroenergetiky ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy SR.

Vzhľadom na to, že spoločnosť SEPS, a.s. je atypickým podnikateľským subjektom, z týchto dôvodov nebolo možné použiť štandardné postupy a metódy tvorby podnikovej stratégie, preto si spoločnosť SEPS, a.s. vybrala na spoluprácu BCSR, s.r.o. kvôli vysokej flexibilite, odbornosti i ľudskej stránke partnerov.

Spoločnosť BCSR, s.r.o. sa podielala:

  • na konzultáciách v celom procese prípravy a tvorby stratégie

Napriek mnohým limitujúcim faktorom sme vďaka BSCR, s.r.o vytvorili dokument, ktorý ponímal problematiku našej spoločnosti v celej komplexnosti a vytvoril priestor na posun spoločnosti k vyššiemu stupňu kvality a existenčnej stability v blízkej aj vzdialenej budúcnosti.

Vďaka zúročeniu našich dlhoročných skúseností, poctivému prístupu, kreativite a celkovo vysokej profesionalite sme dosiahli stanovený cieľ spoločnosti SEPS, a.s.

Ukážka referencie na realizovaný projekt SEPS