BCSR Advisory

Aktuality

Referencia na realizovaný projekt NCHZ

V projekte Novácke chemické závody, a.s., v rámci konkurzu bola potreba zabrániť tomu, aby zamestnanci neprišli o svoje pracovné miesta a podnik bol naďalej schopný kontinuálnej prevádzky.

Správne premyslenými krokmi a dôslednou prácou spoločnosti BCSR, s.r.o sme preukázali profesionálnu službu.

Medzi najdôležitejšie kroky , ktoré  BCSR, s.r.o. zrealizovala patrili:

 • Analýza ekonomickej a obchodnej situácie spoločnosti
 • Návrh okamžitých racionalizačných opatrení
 • Vytvorenie krízového plánu hospodárenia
 • Realizácia krízových opatrení pre udržanie prevádzky
 • Cash-Flow manažmentu
 • Vedenie účtovníctva v konkurze
 • Vedenie ekonomickej agendy správcu
 • Kvalitný reporting s identifikáciou a vyhodnotením odchýlok
 • Inovácia kalkulačného systému spoločnosti
 • Optimalizácia dodávateľských vzťahov
 • Redukcia Fixných nákladov spoločnosti

Vo veľmi krátkej dobe sa ekonomická situácia podniku stabilizovala vďaka profesionalite a skúsenostiam tímu spoločnosti BCSR, s.r.o.

Ukážka referencie na realizovaný projekt NCHZ