BCSR Advisory

Aktuality

Referencie na realizovaný projekt Slovenské elektrárne

V projekte Slovenské elektrárne v období rokov 2003 – 2005 prebehla reštrukturalizácia spoločnosti.

Hlavným cieľom bolo naplnenie hlavných strategických zámerov spoločnosti orientovaných predovšetkým do nasledovných oblastí:

  • zvyšovanie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky výrobných zariadení a minimalizovanie dopadov výroby elektriny na životné prostredie
  • trvalé zvyšovanie trhovej hodnoty spoločnosti
  • vytvorenie zákaznícky orientovanej a procesnej riadenej obchodno-výrobnej spoločnosti
  • zvyšovanie konkurencieschopnosti spoločnosti a dosiahnutie úrovne popredných firiem na trhu s elektrinou v EÚ
  • udržanie si vedúceho postavenia na domácom trhu s elektrinou vo výrobe a obchode so silovou elektrinou a podpornými službami

V rámci reštrukturalizácie spoločnosti vznikla potreba spracovania Stratégie spoločnosti pre obdobie rokov 2006 – 2011.

Hlavným cieľom Stratégie SE, a.s. bolo potrebné prehodnotenie a aktualizácia poslania, vízie spoločnosti, ako aj určenie perspektív a strategických cieľov pre všetky hlavné procesy spoločnosti.

Spoluprácu so spoločnosťou BCSR, s.r.o. hodnotíme ako veľmi pozitívnu a prínosnú, vyzdvihujúc profesionálny prístup a schopnosti jej zástupcov.