BCSR Advisory

Aktuality

Referencia na realizovaný projekt Nexis Fibers a.s.

Spoločnosť Nexis Fibers a.s. zamestnávala v čase podania žiadosti o povolenie reštrukturalizácie 430 zamestnancov a výrobná činnosť spoločnosti bola prevádzkovaná v neobmedzenom rozsahu. Spoločnosť  však mala nepriaznivé finančné ukazovatele a vysoké nároky na prevádzkový kapitál z dôvodu prechodu na zálohové platby, ktorými musela zabezpečovať dodávky základných surovín do výroby. Bolo potrebné urýchlene prijať a realizovať nevyhnutné ekonomické, výrobné, obchodné a prevádzkové opatrenia za účelom obnovenia finančnej stability firmy, udržania strategických dodávateľov a odberateľov, udržanie výroby a zachovanie zamestnanosti v spoločnosti.

Pre ozdravenie spoločnosti a pre zvládnutie celého reštrukturalizačného procesu spoločnosť BCSR využila svoje hlboké znalosti insolvenčného a obchodného práva, ako aj skúsenosti s tvorbou dokumentov naviazaných na proces reštrukturalizácie. Zástupca spoločnosti BCSR navyše vysoko profesionálne zastával počas reštrukturalizačného obdobia v našej spoločnosti funkciu predsedu predstavenstva.

Referencia na Nexis Fibers a.s.

Média o tomto projekte:

https://www.cas.sk/clanok/540546/1400-zamestnancov-si-vydychlo-veritelia-sa-dohodli-vyroba-sa-rozsiri/