BCSR Advisory

Aktuality

Referencia na realizovaný projekt NEOGRAFIA MARTIN

V projekte NOGRAFIA MARTIN sme v priebehu roku 2002 zrealizovali projekt pod názvom „Zlepšenie systému manažérstva kvality Neografia Martin“

Implementácia toho projektu priniesla spoločnosti Neografia Martin:

  • kompletný model a mapu procesov spoločnosti
  • návod na riadenie projektov, na realizáciu projektovej dokumentácie
  • vypracovanie základného obsahu priručky manažérstva kvality
  • výber optimálneho modelovania nástroja pre potreby spoločnosti
  • optimalizácia procesov vo vzťahu k novému ERP systému
  • pripravenie spoločnosti na recertifikáciu podľa ISO 9001:2000

Na základe preukázateľne dosiahnutých výsledkov projektu spoločnosť Neografia Martin považovala spoluprácu so spoločnosťou BCSR, s.r.o. za pozitívnu a prínosnú.


Ukážka referencie na realizovaný projekt NEOGRAFIA MARTIN