BCSR Advisory

Aktuality

Referencia na realizovaný projekt INGSTEEL

V projekte INGSTEEL sme realizovali implementáciu systému MERIT a naštartovali aktívne využitie controllingu.

Za konkrétne prínosy spoločnosť INGSEEL považovala nasledovné:

  • informácie z účtovníctva a iných evidencií sa zjednotili v jednom systéme
  • sprístupnili sa informácie pre jednotlivých manažérov prostredníctvom štruktúrovaného a prehľadného reportingu
  • zautomatizovali sa controllingové algoritmy a prepočty
  • spoločnosť sa začala riadiť s využitím controllingových informácií
  • zvýšilo sa povedomie a dôležitosť controllingu
  • začal sa uplatňovať systém priraďovania skutočných nákladov jednotlivým stavbám
  • zefektívnili sme prípravu informácií pre rozhodovanie

Spoločnosť INGSTEEL vďaka rozvinutiu realizácie controllingu odhalila mnohé úskalia a naštartovala pozitívne zmeny v riadení.

Ukážka referencie na realizovaný projekt INGSTEEL