BCSR Advisory

Aktuality

Referencia na realizovaný projektu ASTRUM Laus

V projekte ASTRUM Laus, s.r.o. sme v procese reštrukturalizácie spoločnosti v rokoch 2013 – 2014  ako ekonomický poradca správcu zabezpečovali výkon služieb manažérskeho a ekonomického poradenstva.

Konzultanti spoločnosti BCSR, s.r.o. svojim aktívnym prístupom a skúsenosťami zrealizovali množstvo ekonomicko-právnych opatrení, ktoré pomáhali v rámci bežnej agendy ako i riešenia krízových situácií.

Najzásadnejšie opatrenia, ktoré BCSR, s.r.o. riešila patrili:

  • dohľad nad nákladovými strediskami, dohľad a asistencia pri tvorbe ročného plánu
  • analýza interného a externého prostredia
  • vylepšenie systému riadenia, systém týždenných a mesačných porád
  •  prejednanie mesačných správ s bankou a reštrukturalizačným správcom
  • revíziu produktového portfólia
  • komplexný návrh a implementácia opatrení pre zlepšenie
  • návrh a kontrola realizácie úsporných opatrení

Návrh opatrení pre udržanie ekonomických parametrov našej spoločnosti ako aj praktické presadzovanie z pozície externej odbornej entity priniesli v krátkej dobe nielen stabilizáciu stavu hospodárenia, ale i zlepšenie niektorých prevádzkových parametrov.

Spoločnosť BCSR, s.r.o hodnotíme ako vysoko profesionálnu s rýchlym prenesením ich praktických skúseností, citu pre analytiku a systémovosť riešení do prostredia našej spoločnosti.

Ukážka referencie na realizovaný projekt ASTRUM Laus – manažérske a ekonomické poradenstvo