BCSR Advisory

Aktuality

Referencia na realizovaný projekt SLAVIA CAPITAL

V projekte SLAVIA CAPITAL sme v priebehu roku 2009 – 2010 podľa individuálnych požiadaviek vyvinuli systém M&C Portál.

Najdôležitejšie riešenia boli:

  • umožnenie z jedného miesta monitorovanie a vyhodnocovanie informácií získaných z jednotlivých účtovných evidencií
  • prehľad všetkých spoločností patriacich do holdingovej skupiny SLAVIA CAPITAL
  • priebežné a komplexné sledovanie a vyhodnocovanie nákladov a výnosov

Po implementovaní systému spoločnosťou BCSR, s.r.o. sa počas krátkeho obdobia jeho používania zaznamenali prínosy spočívajúce najmä v prehľadnej orientácií a dostupnosti štrukturovaných informácií.

Ukážka referencie na realizovaný projekt SLAVIA CAPITAL