BCSR Advisory

Aktuality

Referencia na realizovaný projekt HKS Forge

V projekte HKS Forge sme v roku 2007 realizovali zavedenie constrollingového systému MERIT Controlling.

Prínosy o zavedení MERITU:

  • výrazne zjednodušila tvorba prehľadov o aktuálnom stave hospodárenia
  • urýchlenie operatívneho prístupu k jednotlivým údajom
  • prehľadná a rýchla forma získavania informácií o aktuálnych tržbách, nákladoch, finančných ukazovateľoch, majetku a celkovom HV
  • operatívne riadenie procesu výroby, hospodárenia spoločnosti, plánovanie ďalšieho rozvoja

Spoluprácu so spoločnosťou BCSR, s.r.o. hodnotíme ako veľký prínos pre našu spoločnosť.

Ukážka referencie na realizovaný projekt HKS Forge