BCSR Advisory

Aktuality

Referencia na realizovaný projekt EKOLTECH

V rámci projektu EKOLTECH spol. s r.o. bolo potrebné riešiť deficit kvalitných a včasných informácií pre rozhodovanie.

Projekt sme rozdelili do dvoch etáp: predimplementačná analýza a implementácia systému MERIT

Prínosy v rámci spolupráce a implementácií systému:

  • nový pohľad a skúsenosti v oblasti rozhodovania, osvojenie si trendov v oblasti controllingu
  • kvalitné informácie pre oblasť riadenia
  • návrh kalkulačného a controlingového systému, sprístupnenie a vizualizácia informácií
  • návrh základu motivačného systému, komplexnosť riešenia

Klady spolupráce:

  • ústretovosť a flexibilita tímu BCSR
  • komplexnosť návrhu riešenia
  • kvalita a profesionalita spolupráce

Touto cestou vyjadrujeme spokojnosť  spolupráce so spoločnosťou BCSR, s.r.o.

Ukážka referencie na realizovaný projekt EKOLTECH