BCSR Advisory

Aktuality

Referencia na realizovaný projekt Zlatá Studňa

V projekte Zlatá Studňa sa v období september – december 2005 zrealizoval projekt pod názvom „Kalkulácie“

Cieľom projektu bolo:

  • určenie cenových špecifikácií
  • zvýšenie ziskovosti
  • určenie najziskovejších výrobkov v portfóliu spoločnosti
  • určenie najziskovejších výrobkov u konkrétneho zákazníka
  • zistenie bonity obchodného partnera
  • vyčíslenie modelovania zliav u odberateľov
  • určenie previazanosti obchodného oddelenia na obchodného partnera

Implementáciou tohto projektu naplnila spoločnosť BCSR, s.r.o stanovený cieľ a splnila očakávanie od projektu.


Ukážka referencie na realizovaný projekt Zlatá Studňa