BCSR Advisory

Aktuality

Referencie na realizovaný projekt Palma

V projekte Palma sme realizovali v roku 2009 systém MERIT a externú administráciu BCSR, s.r.o.

Prínosy zavedenia systému:

  • rýchlo dostupné údaje o hospodárení v podobe preddefinovaných reportov
  • reporty prebiehajú priamo z dátového skladu 
  • využitie výpočtov generovaných MERITOM, tvorba dohadných položiek
  • jednoduchý, flexibilný a rýchly nástroj, ktorý vhodne dopĺňa nosný systém SAP

Spolupráca na projekte so spoločnosťou BCSR, s.r.o. bola pre nás veľkým prínosom.


Ukážka referencie na realizovaný projekt Palma