BCSR Advisory

Aktuality

Referencia na realizovaný projekt New Angus – Carlota

V projekte New Angus v rámci zavedenia manažérskeho reportingového systému spoločnosti CARLOTA, s.r.o. bolo aj zhodnotenie spoločnosti CARLOTA, s.r.o. po ekonomickej, procesnej a manažérskej stránke v roku 2012.

Výsledky realizácie projektu:

  • spracovanie hĺbkovej analýzy vo všetkých sledovaných oblastiach
  • zrýchlenie a sprehľadnenie rozhodovacieho procesu
  • vytvorenie jednotného controllingového systému
  • vytvorenie systému s možnosťou identifikácie vzniku problému
  • skvalitnenie a zjednodušenie doterajšieho systému plánovania a hodnotenia
  • vytvorenie alternatívnych možností rozhodovania

Spoločnosť New Angus hodnotila spoluprácu so spoločnosťou ako prínosom v tom, že sme dokázali priniesť ucelený pohľad na existujúci stav, predložili sme konkrétne návrhy na zlepšenie a v neposlednom rade navrhli harmonogram rozvoja.


Ukážka referencie na realizovaný projekt New Angus – Carlota