BCSR Advisory

Aktuality

Referencia na realizovaný projekt DOXX Mineral

V projekte DOXX Mineral v rámci controllingovej koncepcie potrebovali osvedčený nástroj, ktorý by umožňoval vytváranie pravidelných reportov, kontrolu nákladovosti a ziskovoati jednotlivých produktov.

V spoločnosti DOXX Mineral sme vytvorili kalkulácie, definované normy spotreby a zavedený controllingu.

Za prínosy považovala DOXX Mineral nasledovné:

  • stanovenie kalkulácie produktov a výpočet úplných vlastných nákladov na konkrétne výrobky
  • sprehľadnenie nákladovosti firmy
  • sprístupnenie informácií pre jednotlivých manažérov
  • zautomatizovanie controllingových algoritmov a prepočtov
  • vyhodnocovanie strategických segmentov ako aj obchodných zástupcov
  • užívateľský jednoduchý spôsob vytvárania a prispôsobovania reportov
  • reporting za všetky odborné oblasti riadenia – obchod, výrobu, nákup, logistiku, účtovníctvo a financie

V čase tvorby controlingového systému spoločnosti BCSR, s.r.o. pri analýze dát boli dáta nepoužiteľné pre riadenie. V súčinnosti so spoločnosťou BCSR, s.r.o. došlo k „prečistenie“ dátovej štruktúry informácií, a tak k získaniu pridanej hodnoty k týmto informáciám.


Ukážka referencie na realizovaný projekt DOXX Mineral