BCSR Advisory

Aktuality

Referencia na realizovaný projekt BRC Property

V projekte BRC Property, a.s. bol realizovaný reštrukturalizačný proces.

V roku 2012 spoločnosť BCSR, s.r.o. zabezpečovala výkon poradenskej činnosti v oblasti realizácie TOP controllingových činností.

Spoločnosť realizovala projekt v štruktúre:

  • dohľad nad hospodárením proficentier a ich riadenie
  • analýza interného prostredia
  • úpravy koncepcie riešenia
  • vypracovanie mesačnej správy pre banku
  • prejednanie mesačnej správy pre banku
  • návrh smerov zlepšenia a ich implementácia
  • kvantifikácia potenciálnych úspor a zlepšenia
  • zabezpečenie rozvoja pomocou ekonomického riadenia

Spoluprácu so spoločnosťou BCSR, s.r.o. hodnotíme ako vysoko profesionálnu. Široké, ale pritom detailne maximálne koncepčné portfólio služieb Spoločnosti hodnotíme ako viac než profesionálne, aktivity Spoločnosti boli potvrdením správneho výberu partnera tohto druhu a veľkých skúseností s projektmi podobného typu.


Ukážka referencie na realizovaný projekt BRC Property