BCSR Advisory

Aktuality

Referencia na realizovaný projekt KELCOM

V projekte KELCOM v rámci potreby controllingového systému, ktorý nemali a chýbal im nástroj na zostavenie a prepojenie ročného plánu, pravidelných reportov, vyhľadávanie a modelovanie zvažovali nad daným systémom.

Na základe požiadaviek spoločnosti KELCOM sme v roku 2006 realizovali projekt a implementovali controllingový systém MERIT.

Medzi výhody systému MERIT bezpochybne patria:

  • riešenia „šité na mieru“ s akceptovaním zvláštnosti nášho typu podnikania
  • prepojenie stratégie spoločnosti s ročnými plánmi, skutočnosťou a výhľadom budúcnosti, jednoduché porovnávanie a vyhodnocovanie
  • časová a personálna úspora
  • pomerne rýchla a jednoduchá úprava reportov v prípade potreby
  • možnosť tvorby vlastných reportov

Najväčšou výhodou systému je dostupnosť informácie pre rýchle rozhodovanie v reálnom čase, v štruktúre požadovanej vedením spoločnosti, dostupné „na jedno kliknutie“, čo nám vo výraznej miere pomáha reagovať na neustále zmeny na trhu.

Spoločnosť BCSR, s.r.o. nám pomáhala aj po zavedení systému do života spoločnosti pri zlepšovaní metodiky controllingu a pri tvorbe nových riešení.

Ukážka referencie na realizovaný projekt KELCOM