BCSR Advisory

Aktuality

Data mining – hĺbková analýza dát

Komplexné riešenie zamerané na efektívnejšie využitie obchodných a ekonomických dát

Potrebujete:

 • zefektívniť marketing a reštartovať obchod
 • spoznať chovanie zákazníkov
 • predvídať chovanie zákazníkov
 • reagovať na zmeny trhu
 • modifikovať biznis model

Prínosy:

 • zvýšená adaptabilita na zmeny trhu
 • predikcia vývoja bonity zákazníkov
 • riadenie obchodného rizika, riadenie dodávateľského reťazca
 • spoľahlivý partner so skúsenosťami z viac ako 210 projektov

Dosiahnete:

 • efektívnu zmenu v marketingu, obchode a manažmente
 • ozdravenie a inováciu produktového portfólia
 • bezkonkurenčnú cenu komplexného riešenia

Ak vás táto problematika zaujíma a hľadáte spôsob ako vo vašej spoločnosti zefektívniť riadenie, reštartovať obchod, inovovať controllingové nástroje, využívať Business Intelligence, náš tím je pripravený vytvoriť riešenie presne na mieru vašich požiadaviek. Spoluprácou s nami získate kvalifikovaného partnera s dlhodobými skúsenosťami.

Získate nezávislý a odborný pohľad, užívateľsky jednotné a nenáročné prostredie, v ktorom je pri akejkoľvek zmene údajov zachovávaná úplná integrita dát, využitím inteligentných väzieb vo vnútri systému. Prínosy inteligentných dátových väzieb ocenilo už mnoho klientov tak na Slovensku, ako aj v Čechách.