BCSR Advisory

Aktuality

Projektové riadenie – PRINCE2® Foundation/Practicioner

Projektové riadenie – PRINCE2® Foundation/Practicioner

Všetky známe metódy projektového riadenia vychádzajú zo zaužívanej praxe, sú testované na tisícoch projektoch a neustále vylepšované a prispôsobované súčasným požiadavkám. Medzi najznámejšie metódy projektového riadenia patria:

PRINCE2® – Projects in controlled environment

IPMA – International Project Management Association,

PMI – Project Management Institute

APM – Association for Project Management

PMA – Project Management Academy

Spoločnosť BCSR, s.r.o. sa rozhodla používať metodiku PRINCE2®, ktorá vychádza z Európskej kultúry je svetovo rozšírená a odporúča ju aj Európska komisia a vlády členských štátov EÚ na riadenie projektov financovaných z verejných prostriedkov. Svedčia o tom hlavne verejné obstarávania kde jednou z hlavných požiadaviek je, že Projektový manažér, p prípade aj iný pracovníci projektu musia byť držiteľmi platného certifikátu PRINCE2® Practicioner alebo PRINCE2® Foundation.

Výhody metódy projektového riadenia PRINCE2®:

  • flexibilná a prispôsobiteľná na akýkoľvek typ projektu,
  • procesne orientovaná, pokrýva celý životný cyklus projektu,
  • ucelená – stanovuje jasný rámec pre riadenie projektov,
  • presne definuje roly a štruktúru v projektovom riadení,
  • stanovuje adekvátne úrovne zodpovedností,
  • kladie dôraz na to, aby projekt mal počas celého životného cyklu zdôvodnenie,
  • sústreďuje sa na produkty.

Náš tím disponuje profesionálom v oblasti projektového riadenia,  ktorý je držiteľom obidvoch uvedených certifikátov PRINCE2® a sme pripravení Vám kedykoľvek pomôcť s  realizáciou projektového riadenia.