BCSR Advisory

Aktuality

Mandátna správa pohľadávok

Plánovitá a cieľavedomá činnosť vykonávaná pre zabezpečenie inkasa

Potrebujete:

  • zabezpečiť inkaso a „dostať“ hodnotu pohľadávok späť do cash-flow
  • systematizovať a zprofesionalizovať správu pohľadávok
  • odbremeniť zamestnancov od nepopulárnych činností súvisiacich s pohľadávkami
  • ušetriť čas a výkony

Prínosy:

  • profesionálny a odosobnený prístup k správe pohľadávok
  • komplexné riešenie zahrňujúce upomínanie, vymáhanie, žalobné vymáhanie a exekúciu, ako aj dohodu o uznaní dlhu, notársky zápis, prípadné odobratie predmetu leasingu, či podanie žaloby a tiež právne zastupovanie
  • pravidelný (ako i ad-hoc), efektívny a kreatívny reporting pohľadávok na jedno kliknutie
  • skúsený a spoľahlivý partner s doterajším „skóre“ vymožených viac ako 50 miliónov Eur

Dosiahnete:

  • lepšiu vymožiteľnosť svojich pohľadávok
  • bezkonkurenčnú cenu komplexného riešenia

Ak vás táto problematika zaujíma a hľadáte spôsob ako vo vašej spoločnosti začať efektívne realizovať správu a vymáhanie pohľadávok, náš tím je pripravený vytvoriť riešenie presne na mieru vašich požiadaviek.

Spoluprácou s nami získate kvalifikovaného partnera s dlhodobými skúsenosťami. Získate spoľahlivý a efektívny spôsob správy a riadenia pohľadávok vo všetkých ich štádiách. Prínosy externej mandátnej správy pohľadávok, sú predovšetkým v dlhodobých know-how nášho riešiteľského tímu ako i skutočnosti, že sme honorovaní spätne až z vymožených prostriedkov.