BCSR Advisory

Aktuality

Investičný controlling

Hodnotenie investícií, väzba investícií na firemné procesy a pohľady akcionárov na investície.

Potrebujete:

 • schopnosť cieľavedome zhromažďovať námety na vývoj a investície
 • vedieť sa rozhodnúť, ktorú z investičných variant máte realizovať
 • zistiť, či neplytváte zbytočne prostriedkami v priebehu realizácie investícií

Prínosy:

 • definícia metód pre komplexné vyhodnotenie investičného zámeru v predinvestičnej fáze
 • vymedzenie kompetencií v predinvestičnej fáze
 • riadený zber námetov a investičných požiadaviek
 • definovanie výstupných metrík, s ktorými projekt vstupuje do realizácie a ktoré budú predmetom hodnotenia
 • pravidelný reporting návratnosti investícií a rozkľúčovanie príslušných tržieb a nákladov výrobkov

Dosiahnete:

 • systematické plánovanie, kontrolu a riadenie investícií a ich rentability
 • zaistenie likvidity a určenie krátkodobej a dlhodobej potreby kapitálu
 • zaistenie efektívnosti prostriedkov, ktoré sú k tomuto účelu k dispozícií

Ak vás táto problematika zaujíma a hľadáte spôsob ako vo vašej spoločnosti začať realizovať investičný controling, náš tím je pripravený vytvoriť riešenie presne na mieru vašich požiadaviek. Spoluprácou s nami získate kvalifikovaného partnera s dlhodobými skúsenosťami.

Získate užívateľsky jednotné a nenáročné prostredie systému, v ktorej je pri akejkoľvek zmene údajov zachovaná úplná integrita dát, využitím inteligentných väzieb vo vnútri systému. Prínosy inteligentných dátových väzieb ocenilo už mnoho klientov tak na Slovensku, ako aj v Čechách.