BCSR Advisory

Aktuality

BI riešenie manažérsky a controllingový systém

Viacrozmerný pohľad na vašu spoločnosť, umožňujúci kvalitné rozhodovanie na každej úrovni

Potrebujete: 

 • podporiť controllingovú metodiku softvérových nástrojov
 • nájsť nástroj pre plánovanie, hodnotenie (reporting) a modelovanie budúcnosti
 • dosiahnuť časovú úsporu tak pri plánovaní ako aj v každodenných analýzach
 • zjednotiť informačnú a prezentačnú základňu pre riadenie vašej spoločnosti
 • zjednotiť reporting vo vašej spoločnosti a usporiadať ho do prehľadnej formy a štruktúry
 • zjednotiť štruktúru plánu so štruktúrou skutočnosti – porovnateľnosť plánu a skutočnosti
 • prevziať tvorbu požadovaných reportov spoločnosti do vlastných rúk (bez dodávateľa IS)
 • premietnuť vaše reporty do užívateľsky príjemného grafického prostredia

Prínosy:

 • manažér má k dispozícií relevantné a spoľahlivé informácie pre riadenie
 • reporting pre každého manažéra na „jedno kliknutie“, s podporou grafiky
 • prepojenie strategickej úrovne riadenia s taktickou a operatívnou v jednom nástroji
 • významná úspora času pri plánovaní, vyhodnocovaní skutočnosti a modelovaní
 • riadenie na základe odchýlok a rozpad odchýlok do všetkých úrovní riadenia
 • zobrazenie informácií pomocou sofistikovaných nástrojov (reportingová mapa,…)
 • automatické napojenie sa na vašu dátovú základňu

Dosiahnete:

 • analytické a plánovacie potreby užívateľov
 • multidimezionálne uloženie a sprístupnenie dát s možnosťou časového rozlíšenia
 • hierarchickú štruktúru jednotlivých položiek a dimenzií
 • automatické alebo poloautomatické prepojenie s vašimi základnými informačnými systémami

Ak vás táto problematika zaujíma a hľadáte spôsob ako vo vašej spoločnosti zaviesť Business Inteligence  (Manažérsky a Controlinogový informačný systém/portál), náš tím je pripravený vytvoriť riešenie presne na mieru vašich požiadaviek. Spoluprácou s nami získate kvalifikovaného partnera s dlhodobými skúsenosťami.

Získate užívateľsky jednotné a nenáročné prostredie systému, v ktorom je pri akejkoľvek zmene údajov zachovaná úplná integrita dát, využitím inteligentných väzieb vo vnútri systému. Prínosy inteligentných dátových väzieb ocenilo už mnoho klientov tak na Slovensku, ako aj v Čechách.