BCSR Advisory

Aktuality

Dosahujete zisk aký si skutočne zaslúžite???

Prevezmeme na svoje plecia zodpovednosť za vedenie účtovníctva vo Vašej spoločnosti, optimalizáciu nákladov a zvyšovanie zisku

Potrebujete:

 • vedenie účtovníctva
 • správu daní a poplatkov daňovú optimalizáciu
 • vedenie mzdovej a personálnej agendy
 • plánovanie a controlling
 • finančné analýzy

Prínosy:

 • zachovanie kontinuity vedenia účtovníctva a pozdvihnutie jeho úrovne
 • štandardizácia obehu dokumentov a systematizácia činností
 • zavedenie základných princípov controllingu
 • zjednodušenie tvorby reportov a výkazov
 • prenesenie zodpovednosti na externého dodávateľa

Dosiahnete:

 • preukázateľné zvýšenie efektívnosti výkonu vedenia účtovníctva
 • úsporu vlastných kapacít, prípadne náhradu nespoľahlivého dodávateľa
 • zrýchlite prístup k dátam potrebných pre riadenie Vašej spoločnosti
 • získate prístup k najnovším trendom pri riadení a optimalizácii chodu Vašej spoločnosti

Ak vás táto problematika zaujíma a hľadáte spôsob ako vo Vašej spoločnosti zlepšiť vedenie účtovníctva, je náš tím pripravený vytvoriť riešenie presne na mieru Vašich požiadaviek.

Spoluprácou s nami získate kvalifikovaného partnera s dlhodobými skúsenosťami vo všetkých oblastiach a úrovniach riadenia a zvyšovania výkonnosti spoločností.