BCSR Advisory

Aktuality

Zvýšenie efektivity a ziskovosti

Naštartujeme zdravý vývoj podniku a zrealizujeme potrebné kroky na zvýšenie hodnoty Vašej spoločnosti

Čelíte:

 • poklesu na trhu, nárastu nákladov
 • dlhodobo stagnujúcim, alebo mierne negatívnym hospodárskym výsledkom
 • tlaku veriteľov, bánk a stým spojeným problémom s riadením finančných tokov
 • predlžovaniu dôb splatnosti a druhotnej platobnej neschopnosti
 • nezanedbateľnému stavu pohľadávok

Potrebujete:

 • zefektívniť chod spoločnosti, odhaliť a využiť rezervy
 • zlepšiť cash-flow a transformovať majetok
 • riešiť vzťah s dlžníkmi

Zabezpečíme Vám:

 • nezávislý pohľad na stav vašich procesov (obchodu, výroby a iných)
 • optimalizáciu chodu spoločnosti s dôrazom na zachovanie kontinuity výrobného procesu
 • praxou overené postupy, techniky a technológie
 • relevantné a spoľahlivé informácie pre riadenie

Dosiahnete:

 • zlepšenie procesov vo vašej spoločnosti
 • trvalé zvýšenie efektivity a ziskovosti spoločnosti
 • relevantné informácie o tvorbe a spotrebe hodnoty spoločnosti
 • optimalizáciu vzťahu s bankami
 • sofistikovanú a odosobnenú správu pohľadávok