BCSR Advisory

Aktuality

BCSR Portál

Komplexné riešenie intranetového portálu, riešenie obehu a schvaľovanie dokumentov (DMS),

work-flow, prístupy, reporting

Potrebujete:

 • zefektívniť obeh a schvaľovanie dokumentov
 • digitalizovať evidenciu, obeh a archiváciu prijatej „papierovej“ pošty
 • nastaviť metodiku a optimalizovať proces schvaľovania dokumentov
 • štandardizovať nakladanie so zdieľanými súbormi
 • vytvorenie základného reportingu spoločnosti

Prínosy:

 • efektívna DB platforma
 • prehľadná reportingová mapa
 • dátová integrácia roztrieštenej dátovej základne
 • skúsený a spoľahlivý partner s viac ako 210 projektov

Dosiahnete:

 • objektivizáciu a štandardizáciu obehu a schvaľovania dokumentov na viacerých úrovniach
 • rýchlu prácu s veľkými objemami dát
 • štruktúrovaný a systematizovaný prístup k dátam
 • bezkonkurenčnú cenu komplexného riešenia

Ak vás táto problematika zaujíma a hľadáte spôsob ako vo vašej spoločnosti zefektívniť riadenie, schvaľovanie, evidenciu a archiváciu obehu dokumentov, inovovať controllingové nástroje a začať využívať Business Inteligence, náš tím je pripravený vytvoriť riešenie presne na mieru vašich požiadaviek. Spoluprácou s nami získate kvalifikovaného partnera s dlhoročnými skúsenosťami. Získate nezávislý a odborný pohľad, užívateľský jednotné a nenáročné prostredie, v ktorom je pri akejkoľvek zmene údajov zachovaná úplná integrita dát, využitím inteligentných väzieb vo vnútri systému. Prínosy inteligentných dátových väzieb ocenilo už mnoho klientov tak v SR, ako aj v ČR.