BCSR Advisory

Aktuality

Projektový controlling

Projektové riadenie na každej úrovni

Potrebujete:

  • priradenie jednoznačnej zodpovednosti za realizáciu projektu
  • zistenie všetkých nákladov súvisiacich s projektovou činnosťou a ich ekonomická návratnosť
  • definícia kvantitatívnych meradiel pre motiváciu vedúcich projektov
  • zvýšenie tlaku na zúročenie poznatkov z projektu v bežnom živote spoločnosti

Prínosy:

  • sprehľadnenie vynakladania finančných prostriedkov vo firme
  • zdokonalenie systému tvorby a riadenie projektov
  • sprehľadnenie zodpovednosti za projekty a sledovanie ich plnenie nielen na báze finančných ukazovateľov, ale aj nefinančných spolu s časovým plnením harmonogramu projektu
  • veľmi významným môže byť aj aspekt prepojenia projektov na systémy strategického riadenia, ktorý vyvoláva nielen tvorbu nových projektov ale aj ich dôsledné plnenie

Dosiahnete:

  • prehľad o skutočných nákladov spotrebovaných na rôzne projekty vo Vašej spoločnosti
  • vyčíslenie prínosov týchto projektov vo vzťahu k nákladom

Ak vás táto problematika zaujíma a hľadáte spôsob ako vo vašej spoločnosti začať realizovať projektový controlling, náš tým je pripravený vytvoriť riešenia presne na mieru vašich požiadaviek. Spoluprácou s nami získate kvalifikovaného partnera s dlhodobými skúsenosťami. Získate užívateľsky jednotné a nenáročné prostredie systému, v ktorom je pri akejkoľvek zmene údajov zachovávaná  úplná integrita dát, využitím inteligentných väzieb vo vnútri systému. Prínosy inteligentných dátových väzieb ocenilo už mnoho klientov tak na slovensku, ako aj v Čechách.