BCSR Advisory

Aktuality

Reštrukturalizácia spoločnosti podľa § 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácií

Pripravíme a zrealizujeme celý proces reštrukturalizácie Vašej spoločnosti.

(Pre zadĺžené, dlhodobo stratové spoločnosti, ktoré potrebujú proces ozdravenia)

Potrebujete:

  • komplexné riešenie
  • právne služby
  • ekonomické služby
  • manažérske služby
  • správcovské služby
  • prispôsobenie, zmena, zlepšenie štruktúry, systému, organizácie, pomerov; reštrukturalizácia

Prínosy:

  • zachovanie kontinuity výrobného i predajného procesu
  • dosiahnutie ekonomickej stabilizácie cestou ozdravných opatrení
  • postaviť firmu opäť na nohy a dosiahnuť jej normálne fungovanie

Dosiahnete:

  • SKONSOLIDOVANÚ, REŠTRUKTURALIZOVANÚ A ODDĹŽENÚ SPOLOČNOSŤ